CZ   EN
Zpravodajství

CHISA 2016 - 22.mezinárodní konference CHISA, proběhne ve dnech 28.-31.8. opět v Praze, v hotelu Clarion. Do konce listopadu 2015 lze přihlásit Vaše příspěvky - prosím navštivte www.chisa.cz/2016 pro další informace.

Národní kongerence CHISA 2015 proběhla v novém formátu a na novém místě. Národní CHISA se tentokrát přemístila ze Srní do Seče, do kongresového hotelu Jezerka. Kromě místa byl pozměněn i formát akce - větší důraz byl kladen na zvané přednášky a posterovou sekci, malých přednášek oproti minulému ročníku podstatně ubylo. Protože se tato změna setkala s pozitivní odezvou ze strany účastníků, bude i příští CHISA na Jezerce v podobném duchu. Poznačte si prosím do diáře datum: 23.-26.10.2017

Česká společnost chemického inženýrství

Česká společnost chemického inženýrství (ČSCHI) je nezávislá profesní organizace. Samostatnost sice získala až v roce 1990, ale její činnost začala již v padesátých létech (tehdy jako Odborná skupina chemického inženýrství při Československé společnosti chemické). Bez ohledu na národnost, původní vzdělání či občanství, ČSCHI sdružuje všechny odborníky, kteří se zabývají používáním, řízením, projektováním, konstruováním, výrobou, výzkumem a vývojem procesů a aparátů chemické, potravinářské – obecně: procesní technologie.

Posláním společnosti je všestranná podpora tohoto rozmanitého oboru a jeho rozvoje. Umožňuje (nejen) chemickým inženýrům vzájemnou komunikaci a také kontakty na jiné disciplíny. K tomuto účelu nejlépe slouží řada mezinárodních kongresů CHISA a národních konferencí CHISA; první z nich se konala již v r. 1956. Tato setkání každoročně alternují a poskytují tak platformu pro schůzky, diskuse, spolupráci atd.

ČSCHI chce být aktivní a silná, aby mohla úspěšně chránit profesní zájmy svých členů a pomáhat jim.

Členové ČSCHI neplatí žádné členské příspěvky. Stanovy jim ukládají pouze povinnost aktualizovat své údaje minimálně jednou za 3 roky. Důvodem tohoto opatření je spolehlivost pravidelného informování členstva o všech aktuálních událostech. Hmotnou výhodou členů je pak snížený poplatek na akcích ČSCHI.