CZ   EN
Zpravodajství

Valná hromada ČSCHI se sešla 24. ledna 2014 v Praze v budově ČSVTS a diskutovala činnost ČSCHI, její hospodaření, pořádané konference a také změny vyplývající z nového Občanského zákoníku, díky jehož změně se ČSCHI stala zapsaným spolkem (z. s.). Dále proběhly volby do Hlavního výboru a předsednictva společnosti. Zápis z VH.

21. ročník mezinárodní konference CHISA 2014 se uskuteční v Praze ve dnech 23.-27. srpna 2014. Pořadatelem je ČSCHI. Více informací včetně možnosti registrace naleznete na www.chisa.cz/2014

14.-17. října 2013 se v Srní uskutečnil jubilejní 60. ročník konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2013. Více informací naleznete na stránkách www.chisa.cz/2013

Česká společnost chemického inženýrství

Česká společnost chemického inženýrství (ČSCHI) je nezávislá profesní organizace. Samostatnost sice získala až v roce 1990, ale její činnost začala již v padesátých létech (tehdy jako Odborná skupina chemického inženýrství při Československé společnosti chemické). Bez ohledu na národnost, původní vzdělání či občanství, ČSCHI sdružuje všechny odborníky, kteří se zabývají používáním, řízením, projektováním, konstruováním, výrobou, výzkumem a vývojem procesů a aparátů chemické, potravinářské – obecně: procesní technologie.

Posláním společnosti je všestranná podpora tohoto rozmanitého oboru a jeho rozvoje. Umožňuje (nejen) chemickým inženýrům vzájemnou komunikaci a také kontakty na jiné disciplíny. K tomuto účelu nejlépe slouží řada mezinárodních kongresů CHISA a národních konferencí CHISA; první z nich se konala již v r. 1956. Tato setkání každoročně alternují a poskytují tak platformu pro schůzky, diskuse, spolupráci atd.

ČSCHI chce být aktivní a silná, aby mohla úspěšně chránit profesní zájmy svých členů a pomáhat jim.

Členové ČSCHI neplatí žádné členské příspěvky. Stanovy jim ukládají pouze povinnost aktualizovat své údaje minimálně jednou za 3 roky. Důvodem tohoto opatření je spolehlivost pravidelného informování členstva o všech aktuálních událostech. Hmotnou výhodou členů je pak snížený poplatek na akcích ČSCHI.