CZ   EN

Životní jubilea členů v roce 200480 let (1924)

Doc. Ing. Vladimír Medonos, CSc. (24.3.)
Ing. Jaroslav Janák, DrSc. (27.5.)
Prof. Ing. Elemír Kossaczký, CSc. (13.6.)
Ing. František Hlavica (5.8.)

75 let (1929)

Ing. Miloš Čepický (20.3.)
Prof. Ing. Josef Kohoutek, CSc. (9.4.)
Ing. Zdeněk Thomas, DrSc. (10.5.)
Ing. Slavoj Justa (7.6.)
Ing. Vladimír Veverka, CSc. (30.7.)
Ing. Miroslav Choc (2.9.)
Doc. Ing. Václav Novák, CSc. (24.9.)
Ing. Vladimír Vavřín (3.11.)
RNDr. František Franěk, DrSc. (8.12.)

70 let (1934)

Ing. Bohuslav Melichar (15.1.)
Ing. Jaroslav Kudlička (13.2.)
Ing. Ilja Štěpánek (15.2.)
Ing. Zdeněk Sedláček, CSc. (15.2.)
Věra Míšková (21.2.)
Josef Růžička (12.4.)
Prof. Ing. Zdeněk Lecjaks, CSc. (1.5.)
Ing. Jan Zatloukal (1.5.)
Prof. Ing. Tomáš Boublík, DrSc. (6.5.)
Ing. Ladislav Prokopec (20.6.)
Doc. Ing. Iva Filková, CSc. (1.7.)
Ing. Jiří Záworka, DrSc. (4.8.)
Prof. Ing. Josef Horák, DrSc. (28.9.)
Ing. Ladislav Hrubant (8.12.)
Ing. Miroslav Pešek, CSc. (25.12.)

65 let (1939)

Ing. Zdeněk Procházka (14.1.)
Ing. Radovan Audy (9.2.)
Ing. František Kašpárek (1.3.)
Ing. Dieter Lath, CSc. (20.3.)
Ing. Miroslav Bleha, CSc. (8.4.)
Ing. Josef Čermák (5.6.)
Ing. Josef Frank (28.6.)
Ing. Petr Veselý (21.8.)
Doc. Ing. Josef Olehla (2.9.)
Doc. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (2.9.)
Ing. Ctibor Bujdoš (8.9.)
Ing. Ivan Wichterle, DrSc. (9.9.)
Doc. Ing. Jiří Macháček, CSc. (15.9.)
Ing. Drahoslav Pelc (17.9.)
Ing. Petr Vykydal, CSc. (26.9.)
Ing. Jan Slabý (30.9.)
Doc. Ing. Milan Zábranský, CSc. (3.10.)
Prof. Ing. Václav Bouda, CSc. (9.10.)
Ing. František Polášek, CSc. (10.10.)
Doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. (4.11.)
Ing. Vlasta Navrátilová (11.11.)
Prof. Ing. Miloš Marek, DrSc. (15.11.)
Ing. Vladimír Havlín, CSc. (4.12.)
Ing. Jiří Weingärtner (4.12.)
Ing. Vladimír Staněk, DrSc. (13.12.)

60 let (1944)

Ing. Čestmír Kuča (19.1.)
Prof. Ing. Luboš Hes, DrSc. (28.1.)
Aleš Brychta (1.2.)
Ing. Erich Lippert, CSc. (15.2.)
Bohdan Hubáček (1.3.)
Ing. Jan Plesar (4.3.)
Ing. Rudolf Doležal (5.3.)
Ing. Alena Literová (14.3.)
Milan Faltus (26.3.)
Ing. Hana Komárková, CSc. (26.3.)
Ing. Čeněk Hušek (29.3.)
Ing. Ivona Malijevská, CSc (10.4.)
. Ing. Marta Černá, CSc. (25.4.)
Ing. Miloslav Odstrčil (4.5.)
Ing. Ladislav Bébar, CSc. (7.5.)
Ing. Ctibor Novotný (8.5.)
Ing. Stella Svobodová (27.5.)
RNDr. Karel Najvar (1.6.)
Ing. Josef Kugler (19.6.)
Ing. Vladimír Vašek, CSc. (25.6.)
Ing. Pavel Vokroj, CSc. (10.7.)
Ing. Vojtěch Klepárník (5.8.)
Ing. Jan Maršálek (6.8.)
Josef Krejčí (11.8.)
Ing. Edgar Lhota, CSc. (16.8.)
Ing. Jaroslav Přidal, CSc. (18.8.)
Josef Hlaváč (20.8.)
Ing. Petr Hnilica, CSc. (1.9.)
Ing. Jaroslav Žďárek (2.9.)
Ing. Jaroslava Polednová (4.9.)
Ing. Bohumír Říha (22.9.)
Václav Švanda (1.10.)
Ing. Jan Pokorný, CSc. (10.10.)
Ing. Radoslav Slaný (10.10.)
Ing. Petr Štulc (28.10.)
Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. (31.10.)
Jiří Pořízek (6.11.)
Ing. Stanislav Zavadil (27.11.)
Ing. Jan Zach (26.12.)
Ing. Jiří Netopil (26.12.)

50 let (1954)

Ing. Pavel Jeníček (4.1.)
RNDr. Vojtěch Stochleba (10.1.)
Ing. Pavel Kolář (14.1.)
Ing. Pavel Moravec, CSc. (21.1.)
Ing. Jozef Husárik (24.1.)
Ing. Jan Marek (25.1.)
Ing. Petr Žampach, CSc. (26.1.)
Ing. Viktor Berežný, CSc. (4.2.)
Ing. Tomáš Hlavatý (16.2.)
Ing. Jozef Mičák, CSc. (17.2.)
Ing. Jiří Cakl, CSc. (28.2.)
Ing. Ján Šalamon, CSc. (2.3.)
Ing. Petr Uchytil, CSc. (9.3.)
Ing. Vladislav Šnupánek (22.3.)
Doc. Ing. Pavol Rajniak, CSc. (31.3.)
Ing. Vladimír Dittrich(2.4.)
Ing. Jiří Svoboda (4.4.)
Ing. Michal Maťaš, CSc. (11.4.)
Ing. Václav Klekner, CSc. (17.4.)
Doc. Ing. Viktor Zábavník, CSc. (8.5.)
Ing. Bohuslav Provázek (26.5.)
Prof..Ing. Petr Stehlík, CSc. (1.6.)
Ing. Jaromír Mlynář (25.6.)
Ing. Vladimír Nový (4.7.)
Ing. Tomáš Kapusta, CSc. (12.7.)
RNDr. Juraj Mészáros (25.7.)
Ing. Gabriela Vochitová (6.8.)
Ing. Alena Žáková, CSc. (28.8.)
Ing. Libor Tomola (13.9.)
Ing. Vladislav Bízek, CSc. (19.9.)
Ing. Bohumil Sulek, CSc. (1.10.)
Ing. Milan Řičánek, CSc. (2.10.)
Ing. Jiří Slezák (19.10.)
Ing. Tomáš Prášil(13.11.)
Ing. Radomír Chromý (8.12.)
Dr. Jaroslav Kopecký (8.12.)
Ing. Pavel Fuchs, CSc. (21.12.)
RNDr. Miroslava Dubcová (27.12.)
Doc. Ing. Antonín Blaha, CSc. (28.12.)
Ing. Petr Kotas (28.12.)Stránku spravuje I. Wichterle a byla aktualizována dne 10. března 2004