CZ   EN

Užitečné odkazy

European Federation of Chemical Engeering – www.efce.info
AICHE – www.aiche.org
International Society of Electrochemistry – www.ise-online.org
British Society of Rheology – www.ncl.ac.uk/rheology/bsr/noframes/
French Society of Chemical and Process Engineering – www.sfgp.asso.fr/
Ústav chemických procesů AV ČR – www.icpf.cas.cz
Vysoká škola chemicko-technologická – www.vscht.cz
Universita Pardubice – Fakulta chemické technologie – www.upce.cz
ČVUT – www.cvut.cz
Technická Universita Ostrava - VŠB – www.vsb.cz
VUT Brno – www.vutbr.cz
Česká společnost chemická – www.csch.cz/
Česká společnost průmyslové chemie - www.cspch.cz


Pro odlehčení:
Galerie Escherových obrazů – www.mcescher.com/gallery/most-popular/Na tomto místě zveřejňujeme internetové adresy, které mohou zajímat naši odbornou veřejnost. Upozornění na další zajímavé adresy (což může být i vaše bezplatná reklama) zašlete na adresu wi@icpf.cas.cz.