CZ   EN

Zápis z korespondenčního jednání o vedení pracovní skupiny "Míchání", 4.12.2007

Účastníci jednání: Ing. P. Seichter, CSc. (Techmix, Brno), Prof. Ing. J. Medek, Csc. (FSI VUT Brno), Doc. Dr. Ing. M. Jahoda, Doc. Ing. V. Machoň, CSc. (FCHI VŠCHT Praha), Doc. Ing. I. Fořt, DrSc., Dr. Ing. T. Jirout, Prof. Ing. P. Ditl, DrSc., Prof. Ing. F. Rieger, DrSc. (FS ČVUT Praha)

Účastníci korespondenčního jednání se jednomyslně dohodli, že od 1. ledna 2008 se stane předsedou pracovní skupiny „Míchání“ České společnosti chemického inženýrství Prof. Ing. František Rieger, DrSc. a vědeckým sekretářem Dr. Ing. Tomáš Jirout, oba z Ústavu procesní a zpracovatelské techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze.