ÚDRŽBA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH PROCESNÍCH ZAŘÍZENÍ - hlavní strana
Skupina Akce Právní předpisy Prezentace
Diskusní panel Informace Konference  
       
SKUPINA
1955 V rámci Československé společnosti chemické vznikla v roce 1955 odborná skupina chemického inženýrství , která se
1990 v roce 1990 změnila v samostatnou Československou společnost chemického inženýrství , jejímž rozdělením
1993 v roce 1993 vznikla Česká společnost chemického inženýrství (ČSCHI),
1997 v roce 1997 vznikla Asociace českých chemických společností sdružující: Českou chemickou společnost, Českou společnost pro průmyslovou chemií a Českou společností chemického inženýrství,
2000 v druhé polovině roku 2000 vznikla v rámci ČSCHI

pracovní skupina
Údržba a realizace průmyslových procesních zařízení(PSU).


PSU
je neziskové dobrovolné sdružení odborníků různých profesí, příbuzných zájmů, kteří se zabývají řízením, projektováním, konstruováním, výrobou, používáním, výzkumem, vývojem, realizací a údržbou procesů a aparátů průmyslových procesních technologií, případně dalších, kteří se snaží o dosažení optimálních výsledků ve své činnosti. Základní podmínky činnosti a členství jsou upraveny stanovami ČSCHI.

Členství v PSU
je bezplatné, individuální a vzniká na základě zaslání vyplněné přihlášky k účasti v pracovní skupině. Pokud někdo doposud není členem ČSCHI, vhodným vyplněním přihlášky stává se současně členem ČSCHI.

Výhody členů PSU
· jsou současně členy ČSCHI a požívají všech výhod poskytovaných členům ČSCHI, (zasílání informací, slevy při
  všech akcích pořádaných ČSCHI, atp.),
· jejich kontaktní adresy, v případě jejich souhlasu, jsou uvedeny v databázi členů (viz Členové),
· jsou informováni o všech akcích pořádaných PSU a o všech aktualizacích provedených na w-stránkách,
· důležité je správné vyplnění přihlášky, zvláště pak kontaktní adresy a jejich údajů,
· důležitou povinností všech členů je zasílání případných změn o jejich poskytnutých údajích,
· převážná komunikace se členy skupiny bude probíhat pomocí e-mailové pošty a na w-stránkách

Pracovní skupina PSU
úzce spolupracuje a zajišťuje intelektuální zázemí činností různých odborných pracovních skupin

Svaz chemického průmyslu České republiky – SCHP ČR
Česká společnost pro údržbu - ČSPU
Společnosť údržby, výroby a montáži podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu Slovenskej Republiky, SUZ SR
Slovenská spoločnost údržby SSU

Výbor pro péči o hmotný majetek (údržba, investiční výstavba) při Svazu chemického průmyslu České republiky,

a dalších útvarů a pracovních skupin z různých oblastí, kteří projevují zájem o spolupráci.

 


nahoru


Aktualizace provedena 05. června 2009, J.Čížek, e-mail: jan.cizek@icom.cz