CZ   EN

Hlavní výbor a předsednictvo


Předsednictvo

J. Drahoš (předseda)
T. Míšek (čestný předseda)
P. Stehlík, I. Wichterle (místopředsedové)
J. Škarka (hospodář)
K. Bouzek, P. Ditl, J. Kosek, V. Machoň, Z. Palatý (členové předsednictva)

Členové hlavního výboru

F. Babinec, B. Bernauer, Z. Bubník, K. Duffek, Z. Hajný, J. Hanika, Z. Kaiser, J. Koubek, M. Kubíček, I. Machač, M. Marek, J. Novosad, J. Nývlt, J. Přidal, F. Rieger, V. Růžička, I. Roušar, Z. Trojan, K. Wichterle

Výkonný sekretář

J. Novosad

Revizní komise

P. Mikulášek, P. Mitschka, J. Páca


Hlavní výbor byl zvolen na Valném shromáždění ČSCHI dne 17. ledna 2006. Na následujícím zasedání hlaního výboru bylo zvoleno předsednictvo. Předsedou zvolen J. Drahoš.Stránku spravuje I. Wichterle a byla aktualizována dne 22. ledna 2006